Het wordt tijd voor: De presentatie over het “Blauwe Goud uit België” deel 1.

Zoals beloofd kunt u deel 1 lezen over “De echte Blauwe Steen uit Henegouwen“. Het gebruik van de blauwe steen dateert al van eeuwen geleden. Romeinse vestigingen en Middeleeuwse gebouwen in en rond Henegouwen zijn daar stille getuigen van. Toch duurt het tot de tweede helft van de negentiende eeuw voor de ‘blauwe steenkoorts’ toeslaat. Aan de basis van dit nieuwe Eldorado liggen twee markante feiten. Eén: uit wetenschappelijk onderzoek van de ondergrond blijkt dat de blauwe steen niet enkel in bodemplooien te vinden is – de hele provincie is er van doorweven. Twee : de ontwikkeling van het spoorwegnet vergroot de transportmogelijkheden aanzienlijk.

Een nobel materiaal: Victor Horta en Paul Hankar, meesters van de Art Nouveau, hebben zich niet vergist. Hun werken zijn geïnspireerd door nobele materialen zoals hout, metaal en glas… in combinatie met blauwe steen. Die krijgt dan een nooit geziene sculpturele behandeling. De trend breidt snel uit en de steen wordt in heel het land een materiaal om patriciërswoningen en particuliere huizen te versieren en af te werken. Zijn esthetische meerwaarde wordt nu samen met zijn praktische eigenschappen overal erkend. De 3 grootste exploitaties zijn geconcentreerd in de provincie Henegouwen. De Blauwe Hardsteenuit het boven-Tournaisiaan (Tn3b) wordt er gewonnen vanaf Ligny, in het Oosten, tot over Soignies,in het Westen. Meer dan 80% van de nationaleproductie komt uit het bekken van Soignies. Belgische Blauwe Hardsteen is een compacte kalksteen, ontstaan in een ondiepe en warme zee door het samenklitten van talrijke fossielen in een koolstofhoudende modder. Het voornaamste fossiel van Belgische Blauwe Hardsteen is ongetwijfeld de crinoïde waarvan de overblijfselen (cylindervormige segmenten) het belangrijkste bestanddeel van de steenmassa uitmaken. Ganse kolonies van deze stekelhuidigen, ook zeelelies genoemd, vormden op de zeebodem echte «prairies» waar koralen, schelpen (brachiopoden, slakken, gasteropoden…) en andere organismen een gunstig leefmilieu vonden. Stervormige sponsen van ongeveer 10 cm grootte (Asteractinella expansata) komen minder vaak voor maar zijn erg spectaculair en makkelijk te herkennen. Naast zijn ouderdom en zijn petrografische kenmerken, is ook de paleontologie van Belgische Blauwe Hardsteen een bepalend element om verwarring te vermijden met andere steensoorten uit het buitenland die weliswaar een gelijkaardig uitzicht vertonen maar vaak minder goede kwaliteiten bezitten. De Belgische Blauwe Hardsteen is chemisch samengesteld uit gemiddeld 96 % calcietgehalte (CaCO3).

 

 

 

 

— Geplaatst op 31 mei 2014 om 20:52 door